UNUDULMAZ

sif. Unudula bilməyən, yaddan çıxarıla bilməyən, həmişə yadda qalan, yadda qalmalı olan; xatirdən silinməz. Unudulmaz dost (yoldaş).
– Kənd həyatında – təbiətin o zəngin və geniş qucağında nə qədər canlı lövhələr, unudulmaz xatirələr vardır! A.Şaiq.
Doğrudan da yaşlandıqca Qaraş və Pərşan Rüstəmin ocağına unudulmaz bir sevinc, xoş bir şadlıq gətirmişdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UNUDULMAZ UNUDULMAZ [İradə:] O ən unudulmaz anım idi (X.Hasilova); SİLİNMƏZ (məc.) Bu hadisə ..qəlbimdə elə silinməz nəqş bağlamışdır ki, sanki
  • UNUDULMAZ silinməz
UNUDULMAQ
UNUDULMUŞ

Digər lüğətlərdə