UNUTQAN

s. forgetful; (laqeyd) neglectful; oblivious; (huşsuz) absent-minded; ~ qoca a forgetful old man*, an absent-minded old man*

UNUTDURMAQ
UNUTQANLIQ

Digər lüğətlərdə