UQOR

is. Mərkəzi və Şərqi Avropada, habelə Asiyanın şimal-qərbində yaşayan xalqlar.
UKRAYNALI
UQRO-FİN

Digər lüğətlərdə