URÁN

[ yun. uranos – göy] Radioaktiv kimyəvi element – atom enerjisi hasil etmək üçün xam maddə (nüvə silahında partlayıcı maddə kimi istifadə olunur).
URA
URBANİZÁSİYA

Digər lüğətlərdə