URBAN

adj şəhər; ~ population şəhər əhalisi; ~ district şəhər rayonu

URANUS
URBANE