URBANISE

urbanize, -ise

v kənd rayonunu şəhərə çevirmək

URBANISATION
URBANIST