URDU

Pakistanın dövlət dili.
URBANİZM
URLAMA

Digər lüğətlərdə