URGE

urge1

n arzu, istək, meyl, vadaredici səbəb; zorlama; sexual ~ cinsi həvəs / istək; ~ to write yazmaq arzusu / istəyi

urge2

v (adət. on) 1. məcbur / vadar etmək; sürmək (mal-qaranı), çaparaq sürmək (atı); 2. oyatmaq, təhrik / məcbur etmək; Three general purposes have urged me to the task Uç başlıca məqsəd məni bu məsələ ilə məşğul olmağa vadar etdi; 3. inandırmaq, təkid etmək, inad göstərməklə məqsədinə çatmaq

URETHRITIS
URGENCY