URGENT

adj 1. təcili, təxirəsalınmaz; ~ order təcili sifariş; ~ business təxirəsalınmaz iş; 2. mühüm, vacib; ~ question mühüm məsələ; 3. inadlı, inadkar; ~ creditor inadkar kreditor

URGENCY
URGENTLY

Digər lüğətlərdə