URINARY

adj sidik; ~ bladder sidik kisəsi; ~ disease sidik yolu xəstəliyi

URGENTLY
URINATE