URLU

sif. Uru olan, şişləri olan.
URLAMAQ
URNA

Digər lüğətlərdə