UROLOJİ

sif. [ yun. ]. Urologiyaya aid olan. Uroloji müayinə. Uroloji klinika.
UROLÓGİYA
URÓLOQ

Digər lüğətlərdə