URUQ

uruq bax 1. ailə; 2. tayfa 1

UR
URUSU

Digər lüğətlərdə