URVAT

hörmət, izzət, ehtiram, sayğı (ə.akasiya).
URQİYYƏ
URZANƏ

Digər lüğətlərdə