URVAT

(Gədəbəy, Şəki)
hörmət, nüfuz
◊ Urvatdan salmax (Şəki) – hörmətsiz eləmək, hörmətdən salmaq. – Kişini lap urvatdan salıllar. Urvatını saxlamax (Gədəbəy) – nüfuzunu qorumaq, hörmətini saxlamaq. – Heç urvatını saxlamadı bu sədir
URUŞT
URVATDI

Значение слова в других словарях