URYADNİK

\[rus.\] ист. урядник (пачагьдин девирда Россияда: уезддин полициядин агъуз тир чиндин къуллугъчи).
URVATSIZ
US

Значение слова в других словарях