US

pers. pron 1. bizi, bizə; They met us at the station Onlar bizi stansiyada qarşıladılar; He helped us O bizə kömək etdi; 2. Bəzən Azərbaycan dilinə qayıdış əvəzliyi ilə tərcümə edilir: We took the documents with us Biz sənədləri özümüzlə götürdük

URN
USABLE

Значение слова в других словарях