USED

adj I işlənmiş, köhnə; ~ clothes köhnə paltar; a ~ car işlənmiş / köhnə maşın

adj II öyrəşmiş, alışmış, adət etmiş; to get / to become ~ to smth. bir şeyə alışmaq; to be ~ to hard work ağır işə öyrəşmək

USE
USEFUL