USER

n 1. istifadə edən; a telephone ~ telefondan istifadə edən; 2. istehlakçı, müştəri

USELESSNESS
USHER

Значение слова в других словарях