USTAD

is. [ fars. ] Elm və ya sənət sahəsində geniş və dərin məlumatı və qabiliyyəti olan şəxs. Qabil şagird ustad olur ustadan. ( Ata. sözü ).
// məc. Müəllim, tərbiyəçi, öyrədici, mürşid.
Ey yorulmaq bilməyən ustadımız! Yandı mövtünlə dili-naşadımız. A.Səhhət.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • USTAD ustad bax 1. dədə I; 2. müəllim
  • USTAD sənətkar
  • USTAD qocaman — hörmətli
USTACASINA
USTADANƏ

Digər lüğətlərdə