USURP

v 1. qəsb etmək, qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək (hakimiyyəti və s.); 2. (on) qəsd etmək, toxunmaq; to ~ on smb.’s rights bir kəsin hüquqlarına qəsd etmək

USURER
USURPATION