UTARİT

gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti.
UTARİDA
UTARİTA