UTERINE

adj 1. anadan bir, atadan ayrı (‘övlad haq.); ~ brothers anadan bir, atadan ayrı qardaşlar; 2. anat. uşaqlıq, balalıq; ~ fibroma tib. fibroma

UTERI
UTERUS