UTILIZATION

utilization, -isation

n istifadə etmə, işlətmə

UTILITY
UTILIZE