UTTERLESS

adj 1. deyilməyən, söylənilməyən; 2. təsvir oluna / sözlə deyilə bilməyən

UTTERANCE
UTTERLY