UY-UY

təql. Ağrı, qorxu, ürkmə və s. hissləri ifadə edir.
[Şeyx Nəsrullah] … birdən “uyuy” eləyib, sol əlini qoyur böyrünə. C.Məmmədquluzadə.

UVOLOGİYA
UYAR

Digər lüğətlərdə