uydurma

derme çatma, uydurma, uyduruk

utanmaz
uydurmaq

Digər lüğətlərdə