UYDURULMA

Uydurulmaq”dan f.is.
UYDURUCU
UYDURULMAQ

Digər lüğətlərdə