UYDURULMAQ

məch.
1. Özündən düzəldilmək, özündən quraşdırılmaq, özündən qondarılmaq.
Siz bəlkə bunu uydurulmuş ( f.sif. ), xəyali bir əfsanə zənn edərsiniz. S.Hüseyn.
Bəlkə Tahirin ali təhsil almadığına dair deyilən sözlər nə məqsədlə isə uydurulmuş ( f.sif. ) sadəcə bir bəhanə idi? M.Hüseyn.

2. Uyğunlaşdırılmaq, uyuşdurulmaq, uydurulmaq, uyğun şəklə salınmaq.
Əcdadın mənəviyyatına uydurulmuş ( f.sif. ) bir ölçü bizə də tövsiyə olunur. Çəmənzəminli.

UYDURULMA
UYEZD

Digər lüğətlərdə