UYUTMA

Uyutmaq”dan f.is.
UYUŞUQLUQ
UYUTMAQ

Digər lüğətlərdə