UZUN-CAYDAQ

bax uzundraz.
Uzuncaydaq məmur … komendanta sarı dönərək sakit, lakin amiranə bir səslə dedi. M.Hüseyn.

UZUN...
UZUN-UZADI

Digər lüğətlərdə