UZUN-UZUN

sif.zərf Çox uzun.
…Vəkillər yanlaricə uzun-uzun ərizələr, siyahılar gətirmişdilər. C.Məmmədquluzadə.
Uzunuzun kölgələr küçələri çal-çarpaz doğrayıb bir-birinə qarışırdı. Ə.Məmmədxanlı.

UZUN-UZADI
UZUNAYAQ

Digər lüğətlərdə