UZUN...

Mürəkkəb sözlərin uzunluq bildirən birinci tərkib hissəsi; məs.: uzunayaqlı, uzunbığlı, uzunsürən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UZUN 1. UZUN [Kəblə Bəybala] uzun kəhrəba təsbehini çevirə-çevirə Həmidə baxırdı (H.Abbaszadə); UPUZUN (çox uzun)
  • UZUN geniş
  • UZUN ətraflı — müfəssəl — geniş — hərtərəfli
  • UZUN davamlı — sürəkli
  • UZUN uca — hündür — qəlbi

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • UZUN UZUN – QISA Gah uzun olur bu yol; gah qısa (R.Rza)

Etimologiya

  • UZUN Kökü “uz”dur, mənası “çox” deməkdir. Uzaq və uzun kökdaş kəlmələrdir. Uzun və enli, yoğun və nazik, qalın və yuxa antonimlərdir
UZUN
UZUN-CAYDAQ

Digər lüğətlərdə