VƏBALI

прил. холерный. Bəbalı xəstələr холерные больные
VƏBAL
VƏCAHƏT

Digər lüğətlərdə