VƏLİMƏMMƏD

bax: Vəli və Məmməd.
VƏLİQULU
VƏLİMƏT

Digər lüğətlərdə