VƏRƏMLƏMƏK

гл. 1. кил. vərəmlənmək; 2. пер. верем хьун, дердина гьатун, дердини кьун.
VƏRƏM
VƏRƏMLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə