VƏZİYYƏT

\[alm. = fr. = ing. Situation; ər. وظ حُ ; tr. Durum; lat. Situs = məskunlaşmış olan, oturuşmuş olan\] – ümumiyyətlə müəyyən bir zaman kəsiyində, müəyyən bir məkanda müəyyən bir ortamda olma. Bir insanın ətrafı ilə konkret əlaqəsi. Aristotel fəlsəfəsində on kateqoriyadan biri hesab olunurdu. Aristotelə görə insanın içində olduğu hala deyilirdi. Müasir baxımdan isə insanın müəyyən bir zamanda və yaxud məkanda konkret vəziyyətidir.
VƏZİFƏ
VİTALİZM

Значение слова в других словарях