VACATE

v 1. boşaltmaq (mənzili və s.); tərk etmək, çıxıb getmək; to ~ an apartment mənzili boşaltmaq; 2. istefaya çıxmaq; to ~ office istefaya getmək; 3. hüq. ləğv etmək, aradan qaldırmaq; 4. hərb. köçürmək, evakuasiya etmək; to ~ Chilians from the city mülki əhalini şəhərdən köçürmək / evakuasiya etmək

VACANTLY
VACATION