VACCINATION

n tib. çiçək döymə, peyvənd (çiçəyə qarşı)

VACCINATE
VACCINE

Значение слова в других словарях