VACİBLİ

bax vacib. [Salman bəy:] Bu gecə saat birəcən yazmışam, genə qurtara bilməmişəm.
Hamısı vacibli kağızlardı. N.Vəzirov.

VACİBAT
VACİBLİK

Digər lüğətlərdə