VACILLATING

adj 1. tərəddüd edən, qətiyyətsiz, qətiyyətsizlik göstərən / nümayiş etdirən; 2. dəyişkən, qeyri-sabit; ~ pulse dəyişkən / qeyri-sabit nəbz; 3. qətiyyətsiz, zəif; ~ steps qətiyyətsiz / zəif addımlar

VACILLATE
VACILLATINGLY