VACUITY

n 1. boşluq; 2. mənasızlıq; the ~ of government decision hökumət qərarının mənasızlığı; 3. boşboğazlıq, gəvəzəlik, naqqallıq

VACILLATION
VACUOUS