VACUOUS

adj 1. boş, məzmunsuz, mənasız; ~ remark boş / mənasız irad; ~ laugh boş gülüş; 2. məqsədsiz; ~ life məqsədsiz həyat

VACUITY
VACUOUSLY