VAGABOND

vagabond1

n 1. sərsəri, səfil, avara; sərgərdan (adam); 2. fırıldaqçı, tülüngü; 3. d.d. veyl, tənbəl, yaramaz, avara

vagabond2

adj 1. gəzən, sərsəri; köçəri; ~ life köçəri həyat; ~ gipsies köçəri qaraçılar; 2. tənbəl, məqsədsiz; dağınıq; ~ thoughts dağınıq fikirlər

VACUUM-PUMP
VAGABONDAGE

Значение слова в других словарях