VAGABONDAGE

n 1. sərsərilik, səfillik, avaralıq, sərgərdanlıq; 2. top. i. sərsərilər, səfillər, avaralar

VAGABOND
VAGARIOUS