VAGARY

n şıltaqlıq, qəribəlik; ədabazlıq; the vagaries of the weather havanın şıltaqlığı

VAGARIOUS
VAGINAL