VAGİR

is. [ fars. ] köhn. Bir, yaxud bir neçə şəxs tərəfindən növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən son beyti və ya beytləri təkrar edən adam.
VAGİNİ́ZM
VAGİRƏ

Digər lüğətlərdə