VAGUE

adj 1. qeyri-müəyyən, qeyri-dəqiq, örtülü, anlaşılmaz; dumanlı; ~ answer örtülü / dumanlı / qeyri-müəyyən cavab; ~ hope dumanlı / aydın olmayan ümid; ~ idea dumanlı / aydın olmayan fikir; to speak in ~ language aydın / anlaşılmaz dildə danışmaq; 2. qətiyyətsiz, cəsarətsiz (adam haq ); 3. huşsuz, unutqan, dalğın

VAGRANT
VAGUELY

Значение слова в других словарях