VAGUELY

adv 1. dumanlı, qətiyyətsizliklə, cəsarətsiz bir surətdə; 2. huşsuz / laqeyd halda

VAGUE
VAGUENESS