VAH

bax vay 1-ci mənada.
VAĞZALI
VAHƏ

Digər lüğətlərdə